پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

 

بسمه تعالی

زین قند پارسی که به بنگاله می رود

شکر شکن شوند همه طوطیان هند

     زبان فارسی از دیرباز زبان رسمی کشور ایران بوده است. ایران، سرزمینی که در طول تاریخ حیات خود شاهد حوادثی بس شگفت آور بوده، جنگها و بیعدالتیها پیکرش را آزرده و زیر بار سنگین پیشامدهای تلخ، کمر خم کرده اما هرگز تسلیم شکست و ناامیدی نشده است. زبان فارسی نیز گام به گام همراه ایران زمین، تمامی این حوادث را تجربه کرده و از آنها تأثیر پذیرفته است؛ اما هرگز در طول حیات خود تسلیم هیچ زبان دیگری نشده و نخواهد شد.

     زبان فارسی از بدو پیدایش تاکنون به صورت قالب مناسب برای تبلور یافتن والاترین مفاهیم فرهنگ اسلامی و زیباترین عواطف بشری به کار رفته و امروز با حفظ جایگاه ادبی خود بعنوان زبان علمی کشور ایران دارای رسالتی است سنگین تر از گذشته. بر ماست که فضای مناسب و امکانات لازم را برای تقویت این زبان فراهم کنیم و از آنجا که گنجینه ارزشمند مفاهیم پربار فرهنگ اسلامی در قالب این زبان و آثار ادبی آن تبلور یافته است باید مجال لازم برای تحقیقات علمی در مورد این آثار بیش از پیش فراهم گردد.

     ما امروز وظیفه داریم جامعه بشری را از این آبشخور معنوی بهره مند گردانیم و برای تحقق بخشیدن این هدف ارزشمند، ضروری است با حمایت های کافی و فراهم کردن امکانات مناسب زمینه را برای گسترش و ترویج زبان و ادب فارسی و آثار گرانبهای آن در قالب نظریه های علمی آماده کنیم تا بتوانیم استقبال روز افزون جامعه بین المللی را از زبان و ادب فارسی به خوبی پاسخگو باشیم.

     همچنین بر عهده ماست که میان ترویج و گسترش زبان و ادب فارسی در داخل و خارج و توسعه علمی کشور پیوند برقرار کنیم و با برنامه ریزی و اجرای طرحهای علمی، زبان فارسی را در چشم انداز پنجاه ساله به نخستین زبان علمی دنیا بدل سازیم، تا بدین طریق هم تازه ترین یافته های علمی را در قالب زبان شیرین فارسی به جهانیان معرفی کنیم و هم، زبان فارسی را به غایت توانمندی و کارایی برسانیم.

     انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران یکی از نهادهایی است که می تواند در انجام این هدف مهم، نقشی مؤثر ایفاد کند و جدیدترین دستاوردهای علمی استادان، صاحبنظران و دانش آموختگان زبان و ادب فارسی را به دنیا معرفی نماید. وظیفه ماست، تا با حمایت از این گونه فعالیت های ارزشمند بکوشیم زبان شیرین فارسی و آثار گرانقدر ادبی ایران زمین را حفظ کنیم و در شناساندن آن به جهانیان سهیم باشیم، تا این زبان همچون گذشته جلوهگاه ارزشمند اسلامی و انسانی باشد.

      فَبَشِّر عبا الذین یستمعون القول و یتبعون الاحسنه

 

والسلامُ عَلیکُم و رَحمهُ اللهِ و بَرکاتُه

محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری