ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

انتشارات

انتشارات انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي

1-گزارش نخستين مجلس علمي انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، مشتمل بر سخنراني‌هاي ايراد شده، به كوشش دكتر مهدي محقق (تهران 1354)
2-قرّه العين، مشتمل بر امثال قرآن و احاديث و اندرزهاي فارسي و عربي و نوادر حکايات، به کوشش دکتر امين پاشااجلالي با مقدمه دکتر مهدي محقق (تبريز 1354)
3-همايي نامه،مشتمل بر شرح احوال و آثار مرحوم استاد جلال الدّين همائي و و بيست و پنج مقاله علمي و ادبي به زبانهاي فارسي،عربي،انگليسي،و فرانسه تقديم شده به ايشان،زير نظر دکتر مهدي محقق (تهران 1355)
4-جشن‌نامه مدرس رضوي،مشتمل بر شرح احوال و آثارمرحوم استادسيد محمد تقي مدرس رضوي و سي مقاله علمي و ادبي تقديم شده به ايشان،زير نظر دکتر سيّد ضياءالدّين سجادي باهمکاري دکتر اسماعيل حاکمي و محمد روشن (تهران 1356)
5-ظرائف و طرائف يا مضاف و منسوب هاي شهرهاي اسلامي و پيرامون،اين فرهنگ که در نوع خود بي نظيراست،مشتمل است بر متجاوزاز هشتصد واژه مضاف يا منسوب با ذکر شواهد از نظم و نثر و اطلاعات تاريخي وجغرافيايي شهرهاي اسلامي،تأليف دکتر محمّد آبادي باويل با مقدّمه دکتر مهدي محقق (تبريز1357)
6-حواشي دکتر و محمّد معين بر ديوان خاقاني به پيوست سه مقاله درباره آن شاعر، به کوشش دکتر سيّد ضياءالدّين سجادي (تهران 1358)
7-بوستان سعدي، بامقدّمه و توضيحات و شرح نسخه بدل‌ها، به کوشش دکتر غلامحسين يوسفي با مقدمه دکتر مهدي محقّق (تهران 1359)
8-آرام نامه،مشتمل برشرح احوال و آثار استاد احمد آرام و مقالات علمي و ادبي تقديم شده به ايشان،زير نظر دکتر مهدي محقّق (تهران1361)
9-ينبوع الاسرار في نصائح الابرار، از کمال الدّين حسين خوارزمي،با مقدّمه و حواشي و تعليقات، به کوشش دکتر مهدي درخشان با مقدّمه دکتر مهدي محقّق (تهران 1360)
10-يادنامه اديب نيشابوري، مشتمل برشرح احوال و آثار مرحوم شيخ محمّد تقي اديب نيشابوري معروف به اديب ثاني و مقالات علمي و ادبي تقديم شده به ايشان، زير نظردکتر مهدي محقّّق (تهران1365)
11-نکته‌هاو نقدها در پنجاه و پنج مقاله، به قلم دکتر حميد فرزام و مقدّمه دکترمهدي محقق (تهران 1380)
12-جهانگيرنامه، سروده قاسم مادح، به کوشش و تصحيح دکتر سيّد ضياءالدّين سجّادي و مقدّمه دکترمهدي محقّق (تهران 1380)
13- ديوان غزليّات و رباعيّات فتّاحي نيشابوري(سيبک)،به اهتمام دکتر مهدي محقّق، کبري بستان شيرين (تهران1381)
14-فرهنگ بيست هزار مثل و حکمت و اصطلاح، گردآوري و تدوين دکتر مهندس صادق عظيمي، با پيشگفتارومقاله‌اي از دکتر مهدي محقّق (تهران 1382).
15- نصاب انگليسي يا زبان آموز سنتي ايران (مشتمل بر واژه‌هاي انگليسي با معادل فارسي و عربي)، معتمد الدوله فرهاد ميرزا، به اهتمام دكتر مهدي محقق (تهران، 1385)
16- مثنوي معنوي،مولانا جلال الدين محمد بلخي، با حواشي و تعليقات و توضيحات استاد جلال الدين همايي با مقدمة فارسي و انگليسي دكتر مهدي محقق ( تهران1386)
17- رحمت و غضب الهي در مثنوي معنوي، تأليف حميده حجازي، با مقدمة فارسي و انگليسي دكتر مهدي محقق ( تهران، 1386)
18- مقدمةالادب، تأليف ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمّد زمخشري خوارزمي، از روي چاپ ليپزيك آلمان 1843 ميلادي ، با مقدمه دكتر مهدي محقق ( تهران، 1386)
19- فرهنگ لغات و تركيبات و تعبيرات ديوان ناصر خسرو مجلد اول (آ-ث)، به اهتمام دكتر مهدي محقق و كبري بستان شيرين ، بازبيني و اصلاح دكتر مهدي نوريان ( تهران، 1387)
20- مجموعه مقالات نخستين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران ، زير نظر دكتر علي اصغر ميرباقري فرد، با مقدمة دكتر مهدي محقق ( تهران، 1387)
21- فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبيرات ديوان ناصرخسرو، جلد دوم(ج_ژ)، به اهتمام دكتر مهدي محقق و كبري بستان شيرين، با بازبینی و اصلاح دكتر مهدي نوريان (تهران1388)
22- برگزیدة غزل¬های شمس تبریزی، مولانا جلال¬الدّین بلخی، به اهتمام محمدعلی منصوری، با مقدّمة دکتر مهدی محقق(تهران1388)
23- کلیّات دیوان شوریدة شیرازی «فصیح¬الملک» ، جلد اوّل، به اهتمام خسرو فصیحی(تهران1388)
24- کلیّات دیوان شوریدة شیرازی «فصیح¬الملک» ، جلد دوم، به اهتمام خسرو فصیحی(تهران1388)
25- دستور زبان فارسی (مقدّمة قاموس¬المعارف)، علامه میرزا محمدعلی مدرس تبریزی خیابانی، به اهتمام حمیده حجازی، با دو مقدّمه در شرح حال مولّف از استاد شیخ جعفر سبحانی تبریزی و دکتر مهدی محقق(تهران1388)
26- فرهنگ لغات ادبی، جلد اوّل، تألیف استاد محمدامین ادیب طوسی، با مقدمة دکتر منوچهر مرتضوی(تهران 1388)
27- فرهنگ لغات ادبی، جلد دوم، تألیف استاد محمدامین ادیب طوسی، با مقدمة دکتر منوچهر مرتضوی(تهران 1388)
28- ذیلی بر برهان قاطع(فرهنگ لغات بازیافته)، تألیف استاد محمدامین ادیب طوسی، با مقدمة دکتر منوچهر مرتضوی(تهران 1388)
29- قرآن عظیم1، بر اساس ترجمة تفسیر طبری، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
30- قرآن عظیم2، بر اساس ترجمة کشف‌الاسرار و عده‌الابرار، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
31- غزل¬های سعدی، با مقاله¬ای از دکتر مهدی محقق، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
32- هزارة فردوسی، با مقاله¬ای از دکتر محمدامین ریاحی، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
33- زال و سیمرغ، با مقاله¬ای از دکتر علی سلطانی گردفرامرزی، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
34- غزل‌های حافظ، بر اساس تصحیح علامه محمّد قزوینی- دکتر قاسم غنی، با مقاله‌ای از دکتر منوچهر مرتضوی، به اهتمام محمّد‌علی منصوری( تهران 1389)
35- رباعی‌های خیّام، بر اساس تصحیح محمّد‌علی فروغی- دکتر قاسم غنی با مقاله‌ای از دکتر داریوش شایگان، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران 1389)
36- گزیدة مقالات، ششمین گردهمائی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی( تهران 1390)
37- شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو، جلد دوم، تألیف دکتر مهدی محقّق(تهران 1390)
38- قرآن عظیم3، بر اساس ترجمة تفسیر عتیق نیشابوری، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران، 1390)
39- هزار و یک‌شب، بر اساس ترجمة عبداللّطیف طسوجی، با مقدّمه‌ای از علی‌اصغر حکمت، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران،1390)
40- شاهنامة‌ فردوسی، به خطّ میرزا محمدحسین‌خان عمادالکتاب سیفی قزوینی، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق و مقالاتی از دکتر محمّدامین ریاحی، دکتر جلال خالقی مطلق و استاد اردشیر مجرّد تاکستانی، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران، 1390)
41- کلّیات سعدی شیرازی، به تصحیح شوریده شیرازی(فصیح‌الملک) با مقاله‌هائی از دکتر مهدی محقّق، دکتر نوش‌آفرین انصاری، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران 1390)
42- قرآن عظیم4، بر اساس ترجمة تفسیر روض‌الجنان و روح‌الجنان از ابوالفتوح رازی، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقّق، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران،1390)
43- پیر هرات، گفتار و مناجات پیر هرات به انتخاب محمد آصف حکمت، به انضمام سرگذشت پیر هرات، به قلم سرژبور کوی، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران، 1391)
44- شرح سی قصیده، اثر دکتر مهدی محقق، با ترجمة انگلیسی چهار قصیده از ÷ی. ال. ویلسن و دکتر غلامرضا اعوانی(تهران، 1391)
45- شاهنامه همراه با ترجمة اسپانیایی(جلد اول)، مترجم بئاتریس سالاس(تهران، 1393)
46- شاهنامه همراه با ترجمة اسپانیایی(جلد دوم)، مترجم بئاتریس سالاس(تهران، 1393)
47- این گونه ماندگار، یادنامة استاد اسماعیل رفیعیان، به کوشش محمد طاهری خسروشاهی(تهران، 1393)