ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

انتشارات

انتشارات انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي

1-گزارش نخستين مجلس علمي انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، مشتمل بر سخنراني‌هاي ايراد شده، به كوشش دكتر مهدي محقق (تهران 1354)
2-قرّه العين، مشتمل بر امثال قرآن و احاديث و اندرزهاي فارسي و عربي و نوادر حکايات، به کوشش دکتر امين پاشااجلالي با مقدمه دکتر مهدي محقق (تبريز 1354)
3-همايي نامه،مشتمل بر شرح احوال و آثار مرحوم استاد جلال الدّين همائي و و بيست و پنج مقاله علمي و ادبي به زبانهاي فارسي،عربي،انگليسي،و فرانسه تقديم شده به ايشان،زير نظر دکتر مهدي محقق (تهران 1355)
4-جشن‌نامه مدرس رضوي،مشتمل بر شرح احوال و آثارمرحوم استادسيد محمد تقي مدرس رضوي و سي مقاله علمي و ادبي تقديم شده به ايشان،زير نظر دکتر سيّد ضياءالدّين سجادي باهمکاري دکتر اسماعيل حاکمي و محمد روشن (تهران 1356)
5-ظرائف و طرائف يا مضاف و منسوب هاي شهرهاي اسلامي و پيرامون،اين فرهنگ که در نوع خود بي نظيراست،مشتمل است بر متجاوزاز هشتصد واژه مضاف يا منسوب با ذکر شواهد از نظم و نثر و اطلاعات تاريخي وجغرافيايي شهرهاي اسلامي،تأليف دکتر محمّد آبادي باويل با مقدّمه دکتر مهدي محقق (تبريز1357)
6-حواشي دکتر و محمّد معين بر ديوان خاقاني به پيوست سه مقاله درباره آن شاعر، به کوشش دکتر سيّد ضياءالدّين سجادي (تهران 1358)
7-بوستان سعدي، بامقدّمه و توضيحات و شرح نسخه بدل‌ها، به کوشش دکتر غلامحسين يوسفي با مقدمه دکتر مهدي محقّق (تهران 1359)
8-آرام نامه،مشتمل برشرح احوال و آثار استاد احمد آرام و مقالات علمي و ادبي تقديم شده به ايشان،زير نظر دکتر مهدي محقّق (تهران1361)
9-ينبوع الاسرار في نصائح الابرار، از کمال الدّين حسين خوارزمي،با مقدّمه و حواشي و تعليقات، به کوشش دکتر مهدي درخشان با مقدّمه دکتر مهدي محقّق (تهران 1360)
10-يادنامه اديب نيشابوري، مشتمل برشرح احوال و آثار مرحوم شيخ محمّد تقي اديب نيشابوري معروف به اديب ثاني و مقالات علمي و ادبي تقديم شده به ايشان، زير نظردکتر مهدي محقّّق (تهران1365)
11-نکته‌هاو نقدها در پنجاه و پنج مقاله، به قلم دکتر حميد فرزام و مقدّمه دکترمهدي محقق (تهران 1380)
12-جهانگيرنامه، سروده قاسم مادح، به کوشش و تصحيح دکتر سيّد ضياءالدّين سجّادي و مقدّمه دکترمهدي محقّق (تهران 1380)
13- ديوان غزليّات و رباعيّات فتّاحي نيشابوري(سيبک)،به اهتمام دکتر مهدي محقّق، کبري بستان شيرين (تهران1381)
14-فرهنگ بيست هزار مثل و حکمت و اصطلاح، گردآوري و تدوين دکتر مهندس صادق عظيمي، با پيشگفتارومقاله‌اي از دکتر مهدي محقّق (تهران 1382).
15- نصاب انگليسي يا زبان آموز سنتي ايران (مشتمل بر واژه‌هاي انگليسي با معادل فارسي و عربي)، معتمد الدوله فرهاد ميرزا، به اهتمام دكتر مهدي محقق (تهران، 1385)
16- مثنوي معنوي،مولانا جلال الدين محمد بلخي، با حواشي و تعليقات و توضيحات استاد جلال الدين همايي با مقدمة فارسي و انگليسي دكتر مهدي محقق ( تهران1386)
17- رحمت و غضب الهي در مثنوي معنوي، تأليف حميده حجازي، با مقدمة فارسي و انگليسي دكتر مهدي محقق ( تهران، 1386)
18- مقدمةالادب، تأليف ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمّد زمخشري خوارزمي، از روي چاپ ليپزيك آلمان 1843 ميلادي ، با مقدمه دكتر مهدي محقق ( تهران، 1386)
19- فرهنگ لغات و تركيبات و تعبيرات ديوان ناصر خسرو مجلد اول (آ-ث)، به اهتمام دكتر مهدي محقق و كبري بستان شيرين ، بازبيني و اصلاح دكتر مهدي نوريان ( تهران، 1387)
20- مجموعه مقالات نخستين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران ، زير نظر دكتر علي اصغر ميرباقري فرد، با مقدمة دكتر مهدي محقق ( تهران، 1387)
21- فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبيرات ديوان ناصرخسرو، جلد دوم(ج_ژ)، به اهتمام دكتر مهدي محقق و كبري بستان شيرين، با بازبینی و اصلاح دكتر مهدي نوريان (تهران1388)
22- برگزیدة غزل¬های شمس تبریزی، مولانا جلال¬الدّین بلخی، به اهتمام محمدعلی منصوری، با مقدّمة دکتر مهدی محقق(تهران1388)
23- کلیّات دیوان شوریدة شیرازی «فصیح¬الملک» ، جلد اوّل، به اهتمام خسرو فصیحی(تهران1388)
24- کلیّات دیوان شوریدة شیرازی «فصیح¬الملک» ، جلد دوم، به اهتمام خسرو فصیحی(تهران1388)
25- دستور زبان فارسی (مقدّمة قاموس¬المعارف)، علامه میرزا محمدعلی مدرس تبریزی خیابانی، به اهتمام حمیده حجازی، با دو مقدّمه در شرح حال مولّف از استاد شیخ جعفر سبحانی تبریزی و دکتر مهدی محقق(تهران1388)
26- فرهنگ لغات ادبی، جلد اوّل، تألیف استاد محمدامین ادیب طوسی، با مقدمة دکتر منوچهر مرتضوی(تهران 1388)
27- فرهنگ لغات ادبی، جلد دوم، تألیف استاد محمدامین ادیب طوسی، با مقدمة دکتر منوچهر مرتضوی(تهران 1388)
28- ذیلی بر برهان قاطع(فرهنگ لغات بازیافته)، تألیف استاد محمدامین ادیب طوسی، با مقدمة دکتر منوچهر مرتضوی(تهران 1388)
29- قرآن عظیم1، بر اساس ترجمة تفسیر طبری، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
30- قرآن عظیم2، بر اساس ترجمة کشف‌الاسرار و عده‌الابرار، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
31- غزل¬های سعدی، با مقاله¬ای از دکتر مهدی محقق، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
32- هزارة فردوسی، با مقاله¬ای از دکتر محمدامین ریاحی، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
33- زال و سیمرغ، با مقاله¬ای از دکتر علی سلطانی گردفرامرزی، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران 1389)
34- غزل‌های حافظ، بر اساس تصحیح علامه محمّد قزوینی- دکتر قاسم غنی، با مقاله‌ای از دکتر منوچهر مرتضوی، به اهتمام محمّد‌علی منصوری( تهران 1389)
35- رباعی‌های خیّام، بر اساس تصحیح محمّد‌علی فروغی- دکتر قاسم غنی با مقاله‌ای از دکتر داریوش شایگان، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران 1389)
36- گزیدة مقالات، ششمین گردهمائی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی( تهران 1390)
37- شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو، جلد دوم، تألیف دکتر مهدی محقّق(تهران 1390)
38- قرآن عظیم3، بر اساس ترجمة تفسیر عتیق نیشابوری، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران، 1390)
39- هزار و یک‌شب، بر اساس ترجمة عبداللّطیف طسوجی، با مقدّمه‌ای از علی‌اصغر حکمت، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران،1390)
40- شاهنامة‌ فردوسی، به خطّ میرزا محمدحسین‌خان عمادالکتاب سیفی قزوینی، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق و مقالاتی از دکتر محمّدامین ریاحی، دکتر جلال خالقی مطلق و استاد اردشیر مجرّد تاکستانی، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران، 1390)
41- کلّیات سعدی شیرازی، به تصحیح شوریده شیرازی(فصیح‌الملک) با مقاله‌هائی از دکتر مهدی محقّق، دکتر نوش‌آفرین انصاری، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران 1390)
42- قرآن عظیم4، بر اساس ترجمة تفسیر روض‌الجنان و روح‌الجنان از ابوالفتوح رازی، با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقّق، به اهتمام محمّدعلی منصوری(تهران،1390)
43- پیر هرات، گفتار و مناجات پیر هرات به انتخاب محمد آصف حکمت، به انضمام سرگذشت پیر هرات، به قلم سرژبور کوی، به اهتمام محمدعلی منصوری(تهران، 1391)
44- شرح سی قصیده، اثر دکتر مهدی محقق، با ترجمة انگلیسی چهار قصیده از ÷ی. ال. ویلسن و دکتر غلامرضا اعوانی(تهران، 1391)
45- شاهنامه همراه با ترجمة اسپانیایی(جلد اول)، مترجم بئاتریس سالاس(تهران، 1393)
46- شاهنامه همراه با ترجمة اسپانیایی(جلد دوم)، مترجم بئاتریس سالاس(تهران، 1393)
47- این گونه ماندگار، یادنامة استاد اسماعیل رفیعیان، به کوشش محمد طاهری خسروشاهی(تهران، 1393)

همایشها

 

Untitled 1

 

 

برنامه همايش ها و گردهمايي‌ها:

 

 

 

عنوان

 

تاريخ برگزاري

 

 

مكان

 

یازدهمین گردهمائی سراسری انجمن

 

17 تا 19 شهريورماه 1395

 

دانشگاه گیلان

 

 

دهمین گردهمائی سراسری انجمن

 

4 تا 6 شهريورماه 1394

 

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

نهمین گردهمائی سراسری انجمن

 

5 تا 7 شهريورماه 1393

 

دانشگاه پیام نور- واحد بجنورد

 

 

هشتمین گردهمائی سراسری انجمن

 

13 تا 15 شهريورماه 1392

 

دانشگاه زنجان

 

 

هفتمین گردهمائی سراسری انجمن

 

15 تا 17 شهريورماه 1391

 

دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

ششمین گردهمائی سراسری انجمن

 

18 تا 20 خردادماه 1390

 

دانشگاه مازندران

 

شعر كودك و نوجوان

 

 ارديبهشت‌ماه 1390

 

دانشگاه شيراز

 

همایش انديشه‌هاي والاي فردوسي در شاهنامه

23 اردي‌بهشت‌ماه 1389

دولت آباد اصفهان

 

پنجمین گردهمایی سراسری انجمن

24 تا26 شهریور ماه 1389

دانشگاه یزد

چهارمین گردهمایی سراسری انجمن

21 تا 23 مرداد ماه 1388

تبریز

همایش علمی-پژوهشی قائم مقام فراهانی

23 و 24 ارديبهشت ماه 1388

اراک

همايش ادبیات داستانی کودک و نوجوان

21 ارديبهشت ماه 1388

مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

همايش بزرگداشت رودكي

1 تا 3 دي ماه 1387

تهران و مشهد

سومين گردهمايي سراسري انجمن

6 تا 8 شهريورماه 1387

بنياد ايرانشناسي - تهران

همايش ملّي - تخصّصي ادبيات تطبيقي

26 ارديبهشت ماه 1387

واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي - تهران

همايش آسيب‌شناسي نقد و نظرية ادبيات كودك

9 ارديبهشت ماه 1387

دانشگاه شيراز

بايدها و نبايدها در رشته زبان و ادبيات فارسي

15 اسفند ماه 1386

دانشگاه علامه طباطبايي

مراسم بزرگداشت مولانا و رونمائي 2 كتاب انجمن

24 آبان‌ماه 1386

موسسه خيريه محك

دومين گردهمايي سراسري انجمن

4 تا 6 شهريورماه 1386

دانشگاه فردوسي مشهد

سومين همايش موضوعي-تخصّصي با موضوع بزرگداشت مشاهير ادبي و علمي سيستان و بلوچستان

27 و 28 ارديبهشت ماه 1386

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دومين همايش موضوعي-تخصّصي با موضوع بزرگداشت علامه دهخدا و تحليل علمي لغت نامه و امثال و حكم او

26 فروردين ماه 1386

رودهن

نحستين همايش موضوعي-تخصّصي با موضوع بزرگداشت جلال‌الدّين محمّد بلخي(مولوي)

9 و 10 اسفندماه 1385

تبريز

نخستين گردهمايي سراسري انجمن

1تا3 شهريورماه 1385

دانشگاه اصفهان